Nieuws

May 2018
01

HET VERPLEEGHUIS VAN DE TOEKOMST

HET VERPLEEGHUIS VAN DE TOEKOMST ‘Wat kan domotica betekenen voor cliënten en medewerkers’… Vandaag de dag wordt in de ouderensector veel gebruikt gemaakt van domotica. Domotica kan worden ingezet om cliëntgerichtere zorg te leveren, om het personeel te ontlasten en om de eenzaamheid onder ouderen te bestrijden. Zorgdomotica Domotica in zorginstellingen wordt ook wel zorgdomotica genoemd. In de zorg wordt domotica vooral toegepast om de kwaliteit van leven van cliënten te verbeteren en om een veiligere omgeving voor hen te creëren. Dit kan bijvoorbeeld door toezicht te houden op bewoners. Door gebruik te maken van camera’s en sensoren. Eerste generatie domotica waren bedoeld om mensen met een beperking te ondersteunen. Voorbeelden zijn trapliften, rolstoelen en personenalarmsystemen waarbij als men in nood is op een alarmknop (polsband of halszender) drukt. De afgelopen jaren zijn er meer mogelijkheden en toepassingen gekomen. Zo maken tweede generatie domotica gebruik van slimme communicatietechnieken en het
April 2018
12

ONDERZOEK NIEUW KWALITEITSSTANDAARD VERPLEEGHUISZORG

ONDERZOEK NIEUW KWALITEITSSTANDAARD VERPLEEGHUISZORG Halverwege 2017 tot begin 2018 heeft ParView onderzoek gedaan naar de implementatie van het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’. Dit kwaliteitsstandaard is vorig jaar op 13 januari 2017 gepubliceerd door het Zorginstituut Nederland (ZIN) en is juridisch bindend voor verpleeghuizen. Het kader beschrijft onder andere waar de kwaliteit van zorg aan moet voldoen voor ouderen in verpleeghuizen. Het doel van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is namelijk te komen tot een optimale kwaliteit van leven van de cliënt. Wij waren nieuwsgierig naar hoe verpleeghuizen het kader implementeren, wat hun uitdagingen zijn en hoe de kwaliteit gewaarborgd kan worden. Inmiddels doen al een kleine 30 verpleeghuizen mee aan ons kwalitatieve onderzoek. Wat is er anders aan het ‘nieuwe’ kader?  In het huidig kader is één van de belangrijke thema’s het leveren van persoonsgerichte zorg. In voorgaande kaders stond de cliënt ook centraal. Kenmerkend, ‘nieuw’ aan dit kader is het leren en verbeteren
January 2018
30

REGELARME VERANTWOORDING: KWALITEIT ALS RESULTAAT VAN ZORG

Regelarme verantwoording: Kwaliteit als resultaat van zorg In het zorgproces draait het om kwaliteit. Voor bewoner, medewerker en externe toezichthouders. Maar wat is kwaliteit, wie bepaalt dit en hoe kan dit uniform en eenduidig? En belangrijker nog, hoe wordt hier op toegezien? Met het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg is een volgende stap gezet in de beoordeling en verantwoording op kwaliteit. In de praktijk zien wij dat organisaties op verschillende manieren omgaan met de manier van verantwoorden zoals die wordt gevraagd. Hoe houden we naast de regelarme zorg, ook het proces van verantwoorden regelarm?                          Waar de één de voorgestelde inhoudsopgave van het kwaliteitskader volgt, houdt de ander vast aan haar eigen plan en checkt dit met het kwaliteitskader. Ook zijn er organisaties die zich niet kunnen vinden in de manier van verantwoorden. Er zijn verschillende behoeften en invullingen van het verantwoorden
22

VEILIG INCIDENTEN MELDEN: ALLES MOET, MAAR WAAROM EIGENLIJK?

Veilig Incidenten Melden: Alles moet, maar waarom eigenlijk? Het melden van incidenten is niet nieuw in de gezondheidszorg. Bij enkel het maken van een melding blijft het echter niet. Het structureel trekken van leerlessen uit incidenten, het doen van verbeteracties en het optimaliseren van zorgprocessen naar aanleiding van incidenten is een ingewikkeld proces. Het registreren, analyseren en leren van incidenten is een belangrijk aspect op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Het is daarnaast een verplichting vanuit de Wkkgz. Uiteraard toetst de inspectie van gezondheidszorg en jeugdzorg hierop. Het “systeem” legt hiermee verplichtingen op aan zorgaanbieders. Maar waarom eigenlijk? En hoe doe je het dan goed? Visie en ambitie Het leren van incidenten doe je niet alleen. Dat doe je samen. In teamverband maar ook integraal met de gehele organisatie. Wat jij hebt geleerd, daar kunnen anderen immers ook van leren. Om die reden is de visie van de organisatie
Loading

Parview

DE KRACHT ACHTER VERANDERING