Advies en ondersteuning

text icon

Met aandacht voor menselijke verhoudingen

Organisatie-, beleid-, en procesadvies

ParView wordt veel gevraagd voor organisatie-, beleid-, en procesadvies. Ook de menselijke verhoudingen en de daarbij behorende ontwikkelingen krijgen volop aandacht. We hebben een onderzoekende, kritische houding, zijn in staat om de juiste vragen te stellen en weten slagvaardig vraagstukken op te pakken.

ParView heeft verschillende organisaties begeleid bij het analyseren en verbeteren van werk- en inkoopprocessen. De manier waarop deze processen verlopen is van groot belang voor organisatiesucces. Vaak bestaan er onduidelijkheden, over het verloop van processen, de verantwoordelijkheden en afspraak, die zorgen voor inefficiënte en ineffectieve processen.

Vaak blijven deze onduidelijkheden en omissies voortduren. Hetzij door tijd, hetzij door gebrek aan kennis over deze processen, hetzij door te directe betrokkenheid bij deze processen en mogelijke veranderingen.

Wij helpen u graag bij het in beeld brengen van ontwikkelingsmogelijkheden en vertalen dit naar de mensen binnen en buiten de organisatie, de bedrijfsstructuren, systemen en strategie.

Neem contact op voor meer informatie

Advies en ondersteuning in de ouderenzorg

Download Brochure

Advies en ondersteuning voor beschermd wonen

Download Brochure

DBC sturing

Binnen zorginstellingen wordt steeds vaker met zorgpaden gewerkt om zodoende goed aan te kunnen sluiten op de DBC structuur. Het zorgtraject dat mensen doorlopen tijdens een opname is reeds vooraf bepaald …
Meer informatie

Contractmanagement

Deze dienstverlening maakt het mogelijk om verandering van het gemeentelijke sociaal domein arrangementen te ondersteunen, besparingen te realiseren en kans op samenhang en samenwerking in het sociaal …
Meer informatie

Parview

DE KRACHT ACHTER VERANDERING