Nieuws

October 2017
10

UW DEELNAME GEVRAAGD: “ONDERZOEK NAAR KNELPUNTEN DIE WORDEN ERVAREN DOOR CONSULENTEN VAN WIJKTEAMS!”

UW DEELNAME GEVRAAGD: ONDERZOEK NAAR KNELPUNTEN DIE WORDEN ERVAREN DOOR CONSULENTEN VAN WIJKTEAMS! Sociale wijkteams zijn enkele jaren geleden ingericht. Het doel van een sociaal wijkteam is te komen tot laagdrempelige zorg, een integrale en multidisciplinaire aanpak van de zorg en andere problematiek, preventie van zorg en om vroege signalering van zorg te bewerkstelligen. Wijkteams en gemeenten zijn flink aan de slag gegaan om veel zaken in goede banen te leiden. Echter, liggen er nog uitdagingen om de sociale wijkteams door te ontwikkeling en tot een optimaal succes te brengen. ParView, een adviesbureau in de zorg en het sociale domein, voert momenteel een onderzoek uit om meer inzicht te krijgen in knelpunten en behoeften (o.a. kennis, vaardigheden, samenwerking, IT-ondersteuning) bij consulenten/ wijkcoaches van sociale wijkteams. Wil jij meewerken aan dit onderzoek? LIKEN MAAR! Bij deelname ontvang je kort en bondig onze bevindingen en advies met PRAKTISCHE HANDVATTEN EN TIPS! Delen
05

Gedeelde besluitvorming bij onbegrepen gedrag en samenwerken met cliënt en mantelzorger

Gedeelde besluitvorming bij onbegrepen gedrag en samenwerken met cliënt en mantelzorger Bij de meeste zorginstellingen staat de cliënt centraal. De zorg, behandeling en ondersteuning zijn met dit uitgangspunt georganiseerd. De cliënt centraal betekent dat zij zelf bepalen over de manier waarop zij hun leven inrichten, over het wat, hoe en wanneer zij zorg en ondersteuning ontvangen (Waardigheid & Trots). Een manier om daar te komen is “gedeelde besluitvorming”. In de gezondheidswetenschappen is het geen nieuw concept. Echter, vraagt het besluitvormingsproces in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg (care) een andere aanpak dan in het ziekenhuis en revalidatie (care). Voor professionals betekent dit met oprechte belangstelling écht aan te sluiten bij wat de cliënt nodig heeft. Houding en gedrag van medewerkers is daarin bepalend, maar ook de inbedding van gedeelde besluitvorming, en hiermee de cliënt centraal te stellen, in de missie, visie en beleidsstrategie van de organisatie is van belang. Cliënt centraal door
September 2017
21

“Alle ballen hoog houden in de ouderenzorg”

“Alle ballen hoog houden in de ouderenzorg” Binnen de ouderenzorg wordt veel werkdruk ervaren. Op het moment dat binnen zorgteams in het fundament iets niet op orde is zoals hoog ziekteverzuim, tekort aan personeel, teamconflicten, toename van klachten van familie/ cliënten, financieel rode cijfers en roosters niet rond krijgen, zie je mensen heel hard werken, maar vaak in een vicieuze cirkel terecht komen. (meer…)
May 2017
03

“Inmiddels heeft u gekozen voor één van de uitvoeringsvarianten Jeugd-GGZ…en nu?”

“Inmiddels heeft u gekozen voor één van de uitvoeringsvarianten Jeugd-GGZ…en nu?” De contracten met J-GGZ aanbieders hebben vorm gekregen. U kunt beginnen met de implementatie van de gekozen uitvoeringsvariant. (meer…)
Loading

Parview

DE KRACHT ACHTER VERANDERING